Styrelsens sammansättning

Ordförande:  Stefan Sävenstedt 073-041 7526 savenstedt57@gmail.com

Kassör: Hans Sundesten  0911-200931 hans.sundesten@telia.com

Sekreterare: Thomas Hansson 0920-238215   thomas.hansson@skogsstyrelsen.se

Ledamot: Gerd Säventeth 070-6020129 g_savenstedt@hotmail.com

Ledamot: Mats Tolonen  0911-209644 mats.tolonen@gmail.com

Suppleang: Britt Mari Brännvall och Bo Lundgren 070-3543307

Revisor: Lars Ögren och Gun-Britt Stenberg

Valberedning: Ulla Sundesten och Kristina Hansson

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.