Styrelsens sammansättning

Ordförande:  Stefan Sävenstedt 

Kassör: Marcus Linna

Sekreterare: Mimmi Forsell

Ledamot: Roger Marklund, 

Ledamot: Thomas Hansson 

Suppleang: Britt Mari Brännvall och Gerd Sävenstedt

Revisor: Jan Weimar och Gun-Britt Stenberg

Valberedning: Ulla Sundesten och Kristina Hansson

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.