Inledande text

Östra Klubbviken

Några kilometer från Norrfjärden, Piteå, efter vägen mot Borgaruddens camping finns Östra Klubbviken. Östra Klubbviken är ett område som ligger vid Storfjärden.

De första fastigheterna byggdes här i mitten av förra seklet och de blev grunden till ett fritidshusområde. Havet på ena sidan med idag möjlighet till hamnplats, skogen på den andra, lugnet, närheten till både Piteå och Luleå har gjort att det under de senaste decennierna byggts många nya hus. Idag finns ca 20 fastigheter inom samfällighetens område. Under de senaste åren har också fler valt att bo här året runt med möjligheter till ett rikt friluftsliv och djurliv utanför ytterdörren.

I Östra Klubbviken finns en samfällighetsförening där alla fastigheter är medlemmar och har ett gemensamt ansvar för att se till att de allmänna områdena inom samfälligheten sköts i enlighet med de beslut som fattas på årsstämman som hålls under årets första kvartal.

 

Samfällighetens styrelse verksamhetsår 2018-2019

Ordförande:  Stefan Sävenstedt, 072-5390681, savenstedt57@gmail.com

Kassör: Marcus Linna, 070-6254747, marcus.linna@bilkompaniet.com

Sekreterare: Mimmi Forsell

Ledamot: Roger Marklund, 

Ledamot: Thomas Hansson 

Suppleant: Britt Mari Brännvall och Gerd Sävenstedt

Revisor: Jan Weimar och Gun-Britt Stenberg

Valberedning: Ulla Sundesten och Kristina Hansson


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.